paceUP-Logo-AdNIKA-1
Hypha-Logo-AdNIKA
LeafyMade-Logo-AdNIKA
Polisen-liggande-utan-bakgrund-300x133
Meniga-logo-300x115
Swedworks-300x119

Hör från våra kunder!


AdNIKA levererade till oss sina Inbound försäljnings- och marknadsförsäljningslösningar. De har hjälpt oss att generera mera kvalificerade leads för vårt säljteam, öka webbplatstrafik, lyfta kundengagemanget och växa vår kundbas. AdNIKA är en pålitlig partner som har alltid tagit våra specifika mål och behov på allvar.

Omar-Meniga-AdNIKA-customer

Ómar Thor Ómarsson
Meniga

Vanliga Frågor

Vi vill se till att vi svarar på alla dina frågor.
Varför behöver jag Marketing Automation?
  • Lång försäljningscykel: Försäljningen hindras på grund av svårigheter i samarbete mellan personal.
  • Produktivitet: Säljare är oproduktiva eftersom de spenderar för mycket tid på att ringa okvalificerade leads.
  • Kommunikation: Brist på kommunikation mellan försäljning och marknadsföring fördröjer försäljningsprocessen och delning av data om leads (processförbättring).
  • Databasintegritet: Problem med datakvaliteten måste lösas (datainsamling och rengöring).
  • Prestandamätning: Oförmåga att analysera marknadsföringsdata, mätvärden och generera rapporter för att fatta beslut om budgetfördelning.
  • Kostnadseffektiv marknadsföring: Oförmåga att genomföra e-postmarknadsföring till riktade kunder och leads som hindrar möjligheter till ökade intäkter.
  • Kundnöjdhet: Avcentraliserad kundinformation orsakar frustration för säljare som inte har synlighet i kundservicekommunikation vid förnyelse.
  • Tidssparande: Personalen spenderar tid på repetitiva, manuella uppgifter som kan automatiseras som e-post.
Varför välja AdNIKA för Marketing Automation?

AdNIKA är en Certifierad HubSpot Partner.

Förutom att erbjuda de bästa och mest transparenta priserna i branschen, har våra specialister många års erfarenhet av att hantera Inbound Marketing, försäljning och kundtjänstlösningar för detaljhandel, FMCG, Fintech, Edtech, och start-ups. De har genomgått en noggrann utbildning och har fått HubSpots certifieringar. Vi vet vad som krävs för att få verkliga resultat för våra kunder samtidigt som vi maximerar er budget.

Hur hjälper Marketing Automation att öka Win Rates?
Leads som sparas och vårdas innan de överlämnas till sälj leder till högre vinstnivåer eftersom inköps- och försäljningscykler är mer anpassade.
Hur hjälper Marketing Automation att sälj och marknad arbetar närmare varandra?

Sälj och marknad kommer arbeta tätare med varandra när de kommer överens om definitionen av ett kvalificerat lead; systemet är integrerat för att ge tydlighet i aktiviteter och resultat, och gör det då möjligt att se vilken källa som genererar leads och intäkter.

Hur hjälper Marketing Automation att minska kostnaden per lead?
När viktiga marknadsföringsprocesser som lead scoring, lead nurturing, and lead utdelning automatiseras krävs färre resurser för att hantera nya möjligheter. Dessutom kan användningen av ett webb- / e-postbaserat tillvägagångssätt drastiskt minska anskaffningskostnaderna av nya kunder och prospekt.
Hur förbättrar Marketing Automation ansvarsskyldighet och trovärdighet?
Marknadsföringsledare kan ansvara för sina utgifter när de har kunnat kvantifiera effekterna av sina investeringar. När de distribueras ordentligt ökar Marketing Automation-lösningarna trovärdigheten genom att tillhandahålla ett system som spårar och mäter marknadsaktiviteter och tillhörande affärsresultat.
Hur hjälper Marketing Automation med fördelningen av resurser?
Att ha detaljerad analys av framtidsbeteenden och kampanjavkastning ger marknadsförare den insikt som behövs för att optimera utgifterna för de mest lönsamma marknadsföringsprogrammen.