Marketing & Sales Lead Goal Calculator

 

Den här mallen innehåller:

  • Bestäm dollarvärdet av marknads leads
  • Enas om en SLA mellan marknad och sälj
  • Övervaka prestanda för olika lead källor att rikta in sig på
  • Jämförelse av försäljningspriset i olika segment

 

Ladda ner din gratis mall


En justeringsbar mall för uträkning och spårning av mål med en SLA

 

Historiskt sett har marknad- och säljteam inte haft de bästa relationen. Men företag som enar sin sälj och marknad ser en genomsnittlig 20% ​​årlig omsättningstillväxt, i motsats till 4% hos företag vars team inte arbetar tillsammans.

För att hjälpa dig att säkerställa relationen mellan sälj och marknad hos ditt företag har vi byggt den här anpassningsbara SLA-mallen (Service Level Agreement) för att hjälpa dig att beräkna och komma överens om dina ledande mål baserat på försäljningsantal och konverterings hastighet för marknad och sälj.